Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

Δάσος Συγγρού 6/6/09

Testudo marginata
μια αρκετά μεγάλη μετάλλαξη σε πεύκο ...

... και αρκετά βαριά!

Καμποδεντροβάτης - Short-toed Treecreeper