Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

Επιτέλους ξανακάνω birdwatching/At last some birdwatching

Βουβόκυκνος - Mute Swan

Βουβόκυκνος - Mute Swan

Μια απότομη κίνηση και αυτός ο Βουβόκυκνος πέταξε μακριά - A quick move and this Mute Swan flew away
Μετά από 2 Σαβαττοκύριακα αρρώστειας επιτέλους κατάφερα να κάνω birdwatching! Οι φωτογραφίες είναι στο Σχινιά αλλά ο φωτισμός δεν ήταν και ο ιδανικότερος. Πήγα με τον πατέρα μου προσπαθώντας να δούμε τους Αγριόκυκνους, τον Στικταετό και τον Διπλοκεφαλά αλλά για μία ακόμα φορά δεν τα καταφέραμε. Είδαμε συνολικά 14 είδη πουλιών. Ελπίζω μέσα στις επόμενες εξορμήσεις μας να βρούμε τα 3 αυτά είδη.

After 2 weekends of being ill at last some birdwatching! The photos are taken at Schinias but the light was awful. My father and I tried to find the Whooper Swans, the Greater Spotted Eagle and the Great Grey Shrike but we failed again. We saw 14 bird species. I hope that we find these 3 species in our future excursions.